OFERTA

znajdź najlepsze rozwiązanie

Terapia Uzależnień

Grzbiet górski

Terapia Uzależnień indywidualna

uzależnienie od alkoholu i/lub substancji psychoaktywnych

osoby uzależnione, współuzależnione, DDA

50 min

140 zł