top of page

Nurty

Pustynia

Terapia Psychodynamiczna

Nurt psychodynamiczny jest właśnie jednym z tych nurtów, który w 100% opiera się na rozmowie. Nie jest to jednak „zwykła” rozmowa. Oprócz własnej wrażliwości, intuicji czy inteligencji, Terapeuta ma też szereg różnych technik, dzięki którym potrafi w umiejętny sposób ją poprowadzić. Zapoznając się z unikalną historią Pacjenta, jego przekonaniami, dążeniami jest w stanie rozpoznać charakterystyczne dla niego schematy zachowań czy przeżywania. Poprzez ujawnienie nieświadomych treści, które czasem są dla Pacjenta zaskakujące, może przyjść zmiana i przełamanie tych schematów. Ten nurt terapii w dużej mierze skupia się na relacjach oraz strukturach osobowości Pacjenta. Poznanie a później wprowadzenie zmian w tych obszarach wymaga niekiedy dużo czasu, dlatego procesy prowadzone w tym nurcie są procesami długoterminowymi. 

Z racji na swoją wglądową specyfikę, panuje pewne przekonanie, że terapia psychodynamiczna skupia się na dzieciństwie i jego „przepracowaniu”. Owszem, ważnym elementem wywiadu i późniejszej pracy jest poznanie historii Pacjenta, jego pierwszych relacji, ponieważ to one nadają kontekst i zrozumienie tego jak dziś wygląda jego funkcjonowanie. Jednak głównym punktem skupienia i pracy jest to co dzieje się w życiu Pacjenta teraz, jak wyglądają jego obecne relacje, jak je tworzy i przeżywa.

Nadmorskie klify

Terapia Integracyjna

O psychoterapii integracyjnej mówi się czasem, że jest to terapia szyta na miarę. Takie powiedzenie wynika z tego, że jest to podejście terapeutyczne, które czerpie techniki i metody z różnych nurtów.  Taka twórcza integracja wywodzi się, ze wspomnianego już wcześniej, faktu że to relacja terapeutyczna a nie konkretna metoda jest najważniejszym czynnikiem leczniczym w terapii. Idąc za tym Terapeuta integracyjny na podstawie historii, charakterystyki problemów Pacjenta dobiera metody pracy, które jego zdaniem będą najbardziej pomocne w tym konkretnym przypadku. Terapia integracyjna czerpie miedzy innymi z podejścia poznawczo-behawioralnego, egzystencjalnego, psychodynamicznego i psychoanalitycznego.

bottom of page