Michalina_edited.jpg

Umów wizytę on-line

Michalina Górna

terapeutka uzależnień

Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2020 roku rozpoczęłam Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Uzależnienia. W trakcie studiów angażowałam się w działalność instytucji uczelnianych i pozauczelnianych, takich jak: Koło Naukowe Psychologów, Akademickie Centrum Wsparcia czy też Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii w Lublinie. Doświadczenie zdobyłam m.in. jako wolontariuszka na Oddziale Dziennym dla osób z podwójną diagnozą w Lublinie oraz w Specjalistycznej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Natanaelum. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Staram się rozwijać umiejętności poprzez zgłębianie

literatury i udział w dodatkowych szkoleniach bądź kursach. Pracuję zgodnie z kodeksami etyczno-zawodowymi wyznaczającymi zasady postępowania psychologa i terapeuty uzależnień.

Cechuję się podejściem pełnym empatii oraz zrozumienia. Dbam o to, by tworzyć bezpiecznąprzestrzeń dla zgłaszającej się do mnie osoby, co pozwala na budowanie atmosfery wsparcia,szacunku i zaufania. Wśród obszarów którymi się zajmuję znajduje się praca z dorosłymi osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.